کابل - تشکیل جلسهء "گروه کوچک دوبلن" برای مبارزه مشترک با مواد مخدر (سه شنبه، ۲۹ می ۲۰۱۸ / ۸ جوزا ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۹ می ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۸ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، جلسهء "گروه کوچک دوبلن" مربوط اتحادیهء اروپا به منظور هماهنگی و جلب کمک های بین المللی جهت مبارزه مشترک با مواد مخدر و مسکرات، تحت ریاست آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان و آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان، و باحضورداشت سفرأ و نمایندگان کشورهای خارجی در کابل دایر گردید.

JPEG

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان سخنرانی خویش را چنین آغاز نمود : "من بخاطر همکاری با وزارت مواد مخدر در تدویر این کنفرانس، از همکاران بین المللی و آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه تشکر می کنم".

JPEG

مشارالیه افزود که ناامنی و دهشت افگنی با مواد مخدر ارتباط مستقیم داشته، و همین مواد مخدر و مسکرات از %۴۰ تا %۶۰ منابع تمویل جنگ را تشکیل می دهد. ... . برعلاوه، تولید مواد مخدر در کشور %۹۰ افزایش یافته است، و این پدیده شوم به دلیل ناامنی در شمال افغانستان ۴۰۰ برابر نسبت به سال های گذشته رُشد داشته است. بنابراین، لازم است که تلاش‌ها بیشتر و متمرکزتر شود... .

JPEG

موصوف بر کمبود بودجه و نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی، و همچنان بر ضرورت کار مشترک و هماهنگ نیز تأکید ورزید. مبارزه با مواد مخدر بدون هماهنگی و همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتیجه نمی دهد، ولی درعرصه از "کشورهایی که صادقانه کار کرده اند، قدردانی و ستایش" نمود. رئیس اجرائیه ضمن سخنرانی اش اضافه کرد که تا چند ماه دیگر برگزاری کنفرانس ژنیو در پیش است و تا آن فُرصت باید کار دقیق صورت گیرد. (...)

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه مقیم افغانستان بنوبهء خویش اهمیت چنین اجلاس، همکاری و هماهنگی جدی و پیگیر در ساحه، انسجام امور ذیربط معضل، مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق این مواد تباه کن و کشنده، و تطهیر پول را که عامل عمده ناامنی و بی ثباتی در افغانستان محسوب می گردد، خاطر نشان ساخت و بر این مسائل حاد تأکید ورزید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه