ژان – موولَن (۱۸۹۹ – ۱۹۴۳ میلادی / ۱۲۷۸ – ۱۳۲۲ هجری شمسی)، مأمور عالیرتبه و صادق دولت، مبارز دلیر راه آزادی و متحد کننده باصلابت نیروهای مقاومت فرانسه حین جنگ جهانی دوم

۷۵ سال قبل از امروز، یعنی بتاریخ ۸ جولای ۱۹۴۳ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۲۲ هجری شمسی)، ژان – موولَن، (۱۸۹۹ – ۱۹۴۳ میلادی / ۱۲۷۸ – ۱۳۲۲ هجری شمسی)، نخست مأمورعالیرتبه، وظیفه شناس و صادق دولت فرانسه، متعاقباً مبارز شجاع و متین علیه نیروی اشغالگر، متحد کنندهء باصلابت نیروهای مقاومت داخلی و قهرمان زجردیده راه آزادی و استرداد استقلال فرانسه حین جنگ جهانی دوم، در شرایط مرموز و دشواری زیر سلطهء قشون آلمان نازی نزدیک شهر مِتس در گذشت.

JPEG

بتاریخ ۱۹ دسامبر سال ۱۹۶۴ میلادی (۲۸ قوس سال ۱۳۴۲ هجری شمسی)، جسد ژان - موولَن طی مراسم رسمی و شأنداری به زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه – "پانتِوون" در قلب شهر پاریس انتقال گردیده و در آنجا بخاک سپرده شد. آندرهِ مالرو، چهره شناخته شده و نویسنده نامدار ادبیات و فرهنگ فرانسه و وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه، بدین مناسبت بیانیه تاریخی و هیجان برانگیزاش را ایراد نمود. https://twitter.com/Inafr_officiel

JPEG

"ژان – موولَن نخست از همه با دادن حق اولویت به نظام جمهوریت، مأموریت خیلی حساس و خطیری را که جنرال دو گول، رهبر فرانسه آزاد (https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=&mots_cles=Forces%20fran%C3%A7aises%20libres&periode=All&type=All&lieu=All) به وی سپرده بود، بسر می رساند، و جهت نائل آمدن به آزادی در شورای مقاومت، همچون قوماندان اصولی و راسخ، صلابت و تأثیرگذاری خودرا در راستای اتحاد تمامی تشکیلات مقاومت، تحرکات، اجتماعات، اتحادیه ها و احزاب سیاسی رقم زده، حفظ می نماید. نامبرده با غلبه بر اختلافات درونی (در میان نیروهای مقاومت)، به جنرال دو گول، رهبر فرانسه آزاد حمایت یک مقاومت متحد را انسجام داده، ارائه می نماید، و بدین ترتیب، مشروعیت شخصیت تاریخی اخیرالذکر را منحیث رهبر یک حکومتی در زمان جنگ تحکیم می بخشد. موصوف با این کارکرد عالی میهنی منحصر به فرد، ظرفیت کامل دولتمردی خودرا به اثبات می رساند."

JPEG " من نمی دانستم که ایفای وظیفه محوله خویش در هنگام قرار گرفتن در معرض خطر، اینقدر سهل و آسان است". ژان - موولَن

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/jean-moulin

تاریخ نشر 08/07/2018

قسمت بالایی صفحه