چین – وقوع زمین لرزه در ولایت سیچوان (۸ آگست ۲۰۱۷ / ۱۷ اسد ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه و قونسلگری جمهوری فرانسه در ولایت سیچوان چین، به دنبال زمین لرزه ای که در منطقه متذکره بروز سه شنبه ۸ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۱۷ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) رُخ داد، کاملاً بسیج استند. شماره تماس عاجل که از سوی قونسلگری جمهوری فرانسه بدین منظور فعال گردیده است : ۰۰ ۸۶ ۱۳۸ ۸۰۳ ۱۳۸ ۳۱

تاریخ نشر 09/08/2017

قسمت بالایی صفحه