چین – سفر ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (بیجینگ، ۱۳ – ۱۴ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۴ – ۲۵ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، از تاریخ ۱۳ تا ۱۴ اپریل ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۴ الی ۲۵ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی) به کشور چین عزیمت نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه بمناسبت این سفر رسمی به جمهوری خلق چین، با آقایان وانگ یی همتای چینایی اش، یانگ جیئشی، مشاور در امور دولت مسئول روابط بین المللی، و لیو یاندونگ، معاون صدراعظم جمهوری خلق چین ملاقات و گفتگو نمود.

تبادل نظریات میان طرفین بر واقعات و اخبار روز بین المللی و ارتقای منافع مشترک مملکتین درچوکات پیمان شراکت راهبردی عمومی مان، بخصوص در بخش های اقتصادی و مراودات و تبادلات بشری تمرکز داشت.

این سومین سفر آقای ژان – مارک ایرو بحیث وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در کشور چین بود. انجام این عزیمت به نامبرده زمینه را مساعد ساخت تا گفتمانی بسویه عالی را که درچوکات و فضای قویاً متذبذب و نامطمئن بسطح جهانی و منطقوی، طی ماه های اخیر با مقامات چینایی صورت پذیرفته وتوسعه یافته است، دنبال نماید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-deplacement-de-jean-marc-ayrault-13-14-04-17

تاریخ نشر 13/04/2017

قسمت بالایی صفحه