چین – درگذشت لیو شیائوبو – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان (۱۳ جولای ۲۰۱۷ / ۲۲ سرطان ۱۳۹۶)

من با تأثر و اندوه عمیق از درگذشت لیو شیائوبو، برندهء جایزه نوبِل صلح سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) مطلع گردیدم.

JPEG

من از خاطرات این روشنفکری که تعهد مسالمت آمیز اش در راستای ارتقای آزادی ها، حقوق بشر و مردم سالاری برای نسل های آینده چون میراثی ماندگار محسوب خواهد گردید، قدردانی و ستایش می نمایم.

موصوف با وجود اقامت طولانی در قید و حبس، از دفاع شجاعانه از حقوق بنیادین و بخصوص از آزادی بیان طی بیش از سی سال دست نکشید.

من مراتب تسلیت و همدردی خویش را به نزدیکان اش اظهار می دارم. فرانسه چندین بار رهایی وی را مطالبه نموده بود، و از مقامات چینایی می خواهد تا حق آزادی گشت و گذار همسراش، لیو شیا، خانواده و اقارب متوفی را مراعات نمایند.

دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان در اولویت دیپلوماسی فرانسه جا دارد. بدین عنوان، این مسئله بخشی از گفتمان مان را با چین تشکیل می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-deces-de-liu-xiaobo-declaration-de-jean-yves-le-drian-13-07-17

تاریخ نشر 16/07/2017

قسمت بالایی صفحه