چین – بحث و گفتگوی ژان – ایوو لودریان با وانگ یی، مشاور در امور دولت و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین (۲۴ جنوری ۲۰۱۹ / ۴ دلو ۱۳۹۷)

بروز پنجشنبه ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۴ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، از آقای وانگ یی، مشاور در امور دولت و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به تعقیب مشافهه یک روز قبل موصوف با رئیس جمهوری فرانسه، در مقر وزارت امور خارجه کشور – "کیِ دورسیِ" استقبال و پذیرایی نمود. انجام این ملاقات دو جانبه و آنهم در سال جاری میلادی که ما طی آن از پنجاه و پنجمین سالگرد استقرار روابط دیپلوماتیک میان هر دو کشور مان گرامیداشت بعمل می آوریم، نما و معنی خاصی بخود اختیار می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه به روابط اش با جمهوری خلق چین یک اهمیتی خاصی قایل است. هدف مان تقویه تفاهم و گفتگو درمورد تعاملات بین المللی و تعمیق تبادلات دو جانبه، علی الخصوص در بخش اقتصاد، موضوعاتی که ما در چوکات گفتگوهای راهبردی مان مطمح بحث و مداقه قرار می دهیم، است.

JPEG

آنچه مربوط به تعاملات بین المللی می گردد :

- وزرأی امور خارجه دو کشور دوست مسائل سیاسی و امنیتی ای را که هر دو کشور مان در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد آن باهم همکاری دارند، مطرح ساختند : بحران کوریای شمالی و بذل تلاش های مان جهت تسهیل راه بیرون رفت از آن، حفظ توافقنامهء ویِن دربارهء نیروی هسته ای ایران، مبارزه علیه دهشت افگنی، و همچنان حمایت از بذل جد و جهد در راستای باثبات سازی و توسعهء اقتصادی در قارهء افریقا ؛

- آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه کشور علاقه مندی و وابستگی مان را به تقویت چند جانبه گرایی، بشمول بخش تجاری، به عبارت دیگر دسترسی شرکت های مان به بازار چینی و سرمایه گذاری های متقاطع، تذکار داد ؛

- آقای ژان – ایوو لودریان با مخاطب اش تطبیق توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم و انجام مذاکرات در قبال تصویب پیمان بین المللی برای محیط زیست و دورنمای "کوپ ۱۵ تنوع طبیعی" را که جمهوری خلق چین در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) میزبان آن خواهد بود، مطرح ساخت. سلسلهء گفتمان مان با جمهوری خلق چین درمورد مسائل فوق الذکر نفس گیر و متراکم بوده، آنطوریکه اعلامیهء فرانسه – چین در حاشیه نشست عالی مورخ ماه نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (عقرب/قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰" بر آن گواهی می دهد.

PNG

در ارتباط با رابطهء دوجانبه، وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین انکشاف مشارکت های ساختاری مان را درعرصه های نیروی هسته ای ملکی و فنون هوانوردی، و همچنان تبادلات فرهنگی و علمی مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند. این مراودات و تبادل نظرات درچوکات سمت و سوهای مشخص و تعیین شده از جانب رئیس جمهوری فرانسه و همتای چینایی اش حین بازدید رسمی مورخ ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی (جدی/دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) رئیس جمهوری کشور از جمهوری خلق چین، صورت می پذیرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-wang-yi-conseiller-des-affaires-d

تاریخ نشر 28/01/2019

قسمت بالایی صفحه