چگونه می توان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ از خارج اشتراک ورزید و رأی داد ؟

یازده تن از وکلای شورای ملی حین انتخابات پارلمانی آینده از جانب فرانسوییان مقیم در خارج از کشور انتخاب خواهند گردید.

PNG

شما می توانید در این انتخابات پارلمانی بذریعهء وکالت نامه انتخاباتی و ارسال نامه در لفافه مسدود شده، رأی تان را در صندوق های انتخاباتی بریزید.

جهت اخذ معلومات جامع درمورد انتخابات پارلمانی :

- ۱۱ حوزهء انتخاباتی در خارج از فرانسه مدنظر گرفته شده است.

تاریخ :
الف)- دور اول انتخابات پارلمانی : یکشنبه، ۴ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۴ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی،
ب) - دور دوم انتخابات پارلمانی : یکشنبه، ۱۸ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی.

(هشدار : شما مقیم در خارج از فرانسه، یک هفته پیشتر از روز تعیین شده در دور نخست انتخابات پارلمانی رأی می دهید.)

سه امکان :
۱)- رأی منحصر به فرد یا حضور شخص رأی دهنده در روز موعود :
۷۱۷ مرکز رأی دهی در خارج از کشور بروی شهروندان فرانسوی واجد شرایط انتخاباتی باز می باشد. نشانی مرکز رأی دهی تان در ورقهء احضاریه ای که قبل از انجام انتخابات دریافت می دارید، درج گردیده است.

۲)- رأی دهی بذریعهء وکالت نامه انتخاباتی یا بوسیلهء شخص ثانی معتمد و ثبت نام شده.
درصورتیکه شما شخصاً در روز برگزاری انتخابات پارلمانی حاضر شده نمی توانید، می توانید از همین اکنون به شخص مورد نظر و اعتماد تان که در عین لیست انتخاباتی شما ثبت نام کرده باشد، یک وکالت نامه انتخاباتی آماده ساخته، بسپارید.

۳)- رأی دهی بذریعهء ارسال نامه پُستی.
شما اگر قبل از تاریخ ۱۴ اپریل (۲۵ حمل) این گزینه را فعال نموده اید، فلهذأ بواسطهء پیام کتبی ابزار رأی دهی و دستورالعمل دقیق آن را جهت مشروعیت و پذیرش رأی تان در روز انتخابات، اخذ می دارید.
هشدار : در بعضی ممالک، عرضهء خدمات پُستی و مخابراتی قادر به رساندن سریع مکاتیب نیست. معهذأ، در چنین وضعیتی توصیه می گردد که بعوض رأی دهی بذریعهء ارسال نامه پُستی، از رأی دهی بوسیلهء شخص ثانی مورد اعتماد و واجد شرایط انتخاباتی استفاده بعمل آید.

جهت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/elections-legislatives-2017-informations-utiles-pour-preparer-votre-vote

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه