چهره جدید ماریان سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷، و موقف نمادین و تاریخی ماریان در بنیاد جمهوری فرانسه

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بروز پنجشنبه ۱۹ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۸ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، در منطقهء دوردویین، پرده از تصویر جدید چهره ماریان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) برداشت.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه طی سخنرانی اش بدین مناسبت، چهره تازه ماریان را "سختکوش، مصمم ... و طرفدار حقوق زنان" توصیف نمود. قابل یادآهانی است که پسته های رسمی جدید فرانسه با این چهرهء زن مزین می گردد:

JPEG
JPEG

ماریان یک چهرهء نمادین و تاریخی ای از جمهوری فرانسه است، و همیشه بشکل زنی ظاهر می گردد که کلاه انقلابی "فریژیَن" (۱) فرانسه را بر سر دارد. تمثال ماریان، جمهوری فرانسه و ارزش های آن را که در شعار "آزادی، برابری، برادری" (۲) گنجانیده شده است، در خود تجلی می دهد، و یک نماد مهمی جمهوریت و یک تندیس آزادی و مردم سالاری محسوب می گردد.

JPEG آزادی، برابری، برادری

ماریان یک جایگاه افتخاری و محترمی در شاروالی ها و در ساختمان های دولتی و رسمی جمهوری فرانسه دارد.

JPEG نیم تنهء ماریان در مجلس سِنای فرانسه - اثر مجسمه ساز تئودور دوریو

شخصیت ماریان "فتح جمهوریت" (۳) را تبلور می دهد، و از نام مجسمه بزرگی که در میدان ملت در شهر پاریس (۴) اعمار گردیده و سراپا ایستاده است، برگرفته شده است. نیمه رُخ صورت ماریان در اسناد حکومتی رسمی، بر پسته ها و سکه های فرانسوی محک خورده و به مشاهده می رسد.

JPEG ماریان – میدان ملت در پاریس
JPEG ماریان – میدان جمهوریت در پاریس

۱ - https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnification_des_%C3%89tats
۲ - https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
۳ - https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Triomphe_de_la_R%C3%A9publique
۴ - https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Nation

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.elysee.fr/

تاریخ نشر 23/07/2018

قسمت بالایی صفحه