چهارمین هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها (۲۷ می – ۹ جون ۲۰۱۷ / ۶ – ۱۹ جوزا ۱۳۹۶)

کشور فرانسه از روز شنبه ۲۷ می الی روز جمعه ۹ جون ۲۰۱۷ میلادی (از ۶ تا ۱۹ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، از هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها (سالک) برای چهارمین سال متوالی تجلیل بعمل می آورد.

PNG

چرا یک هفته ای اختصاص یافته به امریکای لاتین و کاراییب ها ؟

سِنا (مشرانو جرگه) جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) یوم امریکای لاتین و کاراییب ها را جهت گرامیداشت و تقویت پیوندها میان کشور فرانسه و این ساحهء جهان به میان آورده افتتاح نمود.

این یوم که با شور و تحرک رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) مبدل به هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها گردید، اکنون آیینهء همایش های مردمی و تفریحی اجتناب ناپذیری است که از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه (کیِ دورسیِ) هماهنگی و انتظام می یابد.

کاراییب ها در صدر فهرست دور سال ۲۰۱۷ "سالک" قرار دارد

هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها (سالک) سال ۲۰۱۷مستفید و سرفراز از پیروزی های ادوار گذشته، امسال بیش از ۲۰۰ رویدادی انسجام یافته با همکاری و پشتیبانی سفارتخانه های امریکای لاتین را در تقریباً ۱۰۰ محل و ۲۰ شهر فرانسه، در پاریس و در سرتاسر کشور، به علاقه مندان خویش ارائه می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ameriques/evenements/article/4e-semaine-de-l-amerique-latine-et-des-caraibes-27-05-09-06-17

تاریخ نشر 09/05/2017

قسمت بالایی صفحه