چهارمین دور ملاقات های تحت عنوان "۱ سفیر – ۱ کارفرما" : جریان ثبت نام تا تاریخ ۱۹ جون ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۹ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی ادامه دارد.

به تعقیب نتیجه گیری های مثبت و موثر اشتراک کنندگان مقاطع گذشته، اجرای تمرینی بنام "۱ سفیر – ۱ کارفرما" حین برگزاری کنفرانس سفرأ سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) مجدداً تنظیم می گردد. این دید و وادیدها از ساعت ۳۰ : ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۳۰ : ۶ شام روز دوشنبه ۲۷ آگست (۵ سنبله) در شهر پاریس انجام می یابد.

JPEG

اگر شما رئیس یا رهبر شرکت خیلی کوچک، شرکت کوچک و متوسط، "ستراتوپ" و یا شرکتی با حجم متوسط هستید، پس بیایید و با یکی از ۱۷۰ سفیر موجود و حاضر در روز موعود سریع اقتصادی ملاقات نمایید. بدین ترتیب، شما فُرصت ارائه مستقیم رویکارهای بسطح بین المللی تان را به سفرأی جمهوری فرانسه در کشورهای مورد نظرتان، طی بعد از ظهر یک روزی مملو از گفتگوهای خصوصی و عملی ، بدست می آورید.

این مشافهه های پانزده دقیقه ای، بشما زمینهء ارائهء سوالات و درمیان گذاشتن مشکلات احتمالی را جهت تسریع رُشد تان بسطح جهانی فراهم می کند.

شما می توانید تا روز سه شنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا) در سکوی ذیل ثبت نام نمایید : http://www.1ambassadeur1entrepreneur.fr/

تیم مسئول تدوین و تدویر ملاقات های بنام "۱ سفیر – ۱ کارفرما" برای ارائهء جواب به هر سوالی، بخدمت تان قرار دارد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/4e-edition-des-rencontres-1ambassadeur1entrepreneur-inscription-jusqu-au-19

تاریخ نشر 14/06/2018

قسمت بالایی صفحه