چهارشنبه 30 سپتامبر (8 میزان) : نمایش فیلم فرانسوی و بلژیکی، "نه آسمان و نه زمین" در تالارهای سینما ها [fr]

"نه آسمان و نه زمین" نام فیلم فرانسوی و بلژیکی، ساخت کلِمان کوژیتورِ است. با دید نوی بر جنگ افغانستان، این فیلم سینمایی احوال یک بلوک گشت و نظارت فرانسوی را در یک منطقهء دورافتاده تعقیب می کند. تورن آنتارِس بوناسیو (جِرِمی رنیهِ) با یک سری ناپدید شدن های مواجه می شود که ویلیام (کِوین ازایس) هم در زمره آنها است. در ابتدأ، طالبان را عامل این مفقود شدن ها می پندارند، ولی آنتارِس بوناسیو در می یابد که طالبان نیز بنوبهء خود قربانی ناپدید شدن های مرموز هستند.

JPEG

جهت معلومات بیشتر :

[http://www
.telerama.fr/cinema/jeremie-renier-50-nuances-de-blond,131796.php
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/09/29/ni-le-ciel-ni-la-terre-le-conflit-afghan-eparpille-facon-puzzle_4776349_3476.html

]

تاریخ نشر 01/10/2015

قسمت بالایی صفحه