چند جانبه گرایی – اشتراک آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء اتحاد برای چند جانبه گرایی – (کنفرانس بصری، ۲۶ جون ۲۰۲۰ میلادی / ۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بمناسبت گرامیداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد منشور سازمان ملل متحد، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه معهء آقای هئیکو ماس، همتای آلمانی خویش یک جلسهء وزارتی اتحاد برای چند جانبه گرایی را تحت چوکات و شکل کنفرانس بصری مشترکاً ریاست نمود. داکتر تِدروس گِبرِیئزوس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.)، خانم اودریِ ازوولیِ، رئیسه عمومی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – (یونِسکو) و دستکم پنجاه تن از وزرأی وابسته به تمامی مناطق جهان در جلسه متذکره اشتراک ورزیدند. قابل یادآوری است که آقای کریستوف دِلوار، منشی عمومی انجمن گزارشگران بدون مرز نیز در این ملاقات و مشافهه اشتراک نمود.

JPEG

جلسه فوق الذکر به تحکیم معماری چند جانبه صحت و به مبارزه علیه عتاد و پخش اطلاعات مکذوب فراگیر اختصاص یافته بود.

اجلاس مجمع جهانی صحت که بروزهای ۱۸ و ۱۹ می (۲۹ و ۳۰ ثور) گذشته برگزار گردید، پشتیبانی وسیع جامعهء بین المللی را از یک مدیریت و هدایت چند جانبه مسائل صحی به اثبات رسانید. قطعنامه درمورد مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" که به ابتکار اتحادیهء اروپا، و با وفاق و اجماع بتصویب رسید، نقش هماهنگ کنندهء سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) را در رهنمونی و مدیریت بحران صحی و ضرورت به بذل کار و زحمات در قبال تقویت حکومتداری صحی بین المللی خاطر نشان کرد. برگزاری جلسهء اتحاد فُرصتی مناسب و نیکوی بود برای تفکر و تعمق دربارهء راه های عملی اصلاح و عصری سازی نظم صحی بین الملل.

JPEG

منظور از تدویر جلسه متذکره علی الخصوص در دوران بروز و شیوع امراض واگیر، تقویت دسترسی به اطلاعات موثق و معتبر و به مبارزه علیه شایعات غلط و دستکاری ها و جعلکاری های معلومات نیز بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/multilateralisme-participation-de-jean-yves-le-drian-a-une-reunion-de-l

تاریخ نشر 27/06/2020

قسمت بالایی صفحه