چشم اندازی بر نمایشگاه "ظریف" از خانم زلیخا شیرزاد [fr]

"چشم انداز" سایت ما جهت یادآوری از یک نمایشگاهء صنایع دستی افغانستان در شهر پاریس :

"ظریف" از خانم زلیخا شیرزاد،

نزد "ستوري" – "مغازهء اشیای مملو از قصص و تاریخ".

خانمی خلاق افغان زلیخا شیرزاد و صنعتکاران کارگاه تولید و تزیین البسه "ظریف کابل" در ماه می (ثور) اجناس تولیدی خویش را در داخل دوکان / گالری "ستوري" - "مغازهء اشیای مملو از قصص و تاریخ" واقع شهر پاریس به نمایش خواهند گذاشت.

این نمایشگاه فروش فرآورده های صنایع دستی بروز چهارشنبه ۱۱ می ۲۰۱۶ (۲۲ ثور ۱۳۹۵) گشایش یافته و از تاریخ ۶ الی ۱۵ می ۲۰۱۶ (۱۷ تا ۲۶ ثور ۱۳۹۵) به روی علاقه مندان و مهمانان باز خواهد بود :

JPEG

مهندس خانم زلیخا شیرزاد و مبتکری متعهد به خدمتگزاری در راستای بازسازی وطن اش، کارگاه خیاطی بنام "ظریف" را در سال ۲۰۰۵ میلادی ایجاد کرد و این کارگاه البسه و خیاطی از ورای دست آوردهای بدیع نامبرده و با تولیدات زیبای صنعتکاران اش موفق به احیأی مجدد سنت منسوجات افغانستان گردید.

"ستوري" - "مغازهء اشیای مملو از قصص و تاریخ" واقع در قلب ساحه نامدار"مونتپارناس" پاریس، سرک "دولامبر"، گزیده های از پیراهن های زنانه، پارچه های منسوجات عنعنوی و همچنان عکس های تعبیه شده از سوی خانم شیرزاد و نهاد صنایع دستی "ظریف" را از تاریخ ۶ تا ۱۵ می (۱۷ الی ۲۶ ثور) به معرض نمایش قرار می دهد.

ما این ابتکار را ستایش نموده و شما را ترغیب می کنیم تا با حضورداشت پُررنگ و چشمگیر خویش به آن نمایشگاه تشریف ببرید !

برای معلومات بیشتر :

https://www.evensi.fr/exposition-de...

https://www.facebook.com/events/219...

جهت دریافت معلومات مزید در مورد خانم زلیخا شیرزاد و فعالیت های اش :

http://www.zarifnyc.com/
JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه