چشم اندازی بر فیلم "بازدید از کشور" از خواهران کوولین [fr]

دومین "چشم انداز" سایت ما در چوکات جشنوارهء "کَن" ۲۰۱۶ :

"بازدید از کشور"، اثرء دِلفین و موریِل کوولین،

در گزینشی از سوی "یک طرز نگاه".

بعد از چشم انداز گذشته ما بر فیلم "گرگ و گوسفند" از گرداننده افغان خانم شهربانو سادات، فیلم برگزیده شده از سوی کمیته پانزده دوری کارگردانان جشنوارهء "کَن" ۲۰۱۶، این هفته نه یک فیلم افغانی را بل یک فیلمی که از افغانستان سخن می زند، به شما ارائه می کنیم :

JPEG - 46.3 kb
Photo du Film © Jérôme Prébois © Archipel 35

عکس از فیلم / ژِروم پِرِبوا / ارشیپِل ۳۵

دو زن نظامی به نام های اُرور و مارین از افغانستان برمی گردند و سه روز را معهء بلوک خود در یک هوتِل پنج ستاره واقع جزیره قبرس، در میان سیاحانی که مصروف سپری نمودن تعطیلات اند، خواهند گذرانید. ارتش این گذار تفریحی را در قبرس تشنج زدأ پنداشته و می کوشد تا "جنگ را از ذهن شان بزداید". ولی به این سادگی از چنگال خشونت نمی توان نجات یافت ... .

"دیدار از کشور" فیلم طویل جدید ساخت خواهران دِلفین و موریِل کوولین است. این خواهران سینماگر در سال ۲۰۱۱ با نخستین فیلم طویل شان بنام "۱۷ دختر" مطرح گردیدند. بازیگرانی به اسامی سوکو و اَریَن لَبِد در این فیلمی که جشنوارهء "کَن" – بخش "یک طرز نگاه" از آن پرده خواهد برداشت، دو نقش اصلی را بازی می کنند.

Delphine et Muriel COULIN © Richard Schroeder - JPEG

برای معلومات مزید :

http://www.festival-cannes.com/fr/f...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه