چشم اندازی بر فیلمی بنام "هرات" از خانم سپیده فارسی [fr]


"چشم انداز"هفته جاری ما اختصاص یافته است برفیلم مستندی دربارهء افغانستان :

"هرات"، فیلمی از خانم سپیده فارسی

این هفته یک فیلم مستندی فرانسوی – ایرانی و افغان ساخت کارگردان ایرانی خانم سپیده فارسی تحت عنوان "هرات" را بشما معرفی می کنیم. محتوای فیلم، داستان یک دختر کوچکی است که مادراش را در ایران همراهی نموده و در آنجا قبل از ادامه سفر جمعی مرکب از سه نفر بصوب افغانستان، پدر کلان را می یابند. مادر قهرمان کوچک ماجرا، خود کارگردان فیلم است. چرا انتخاب افغانستان ؟ زیرا بعد از آنکه جد شان این کشور را جهت گزیدن اقامت در ایران ترک نمود، افغانستان در این خانواده به یک سرزمین خواب و خیال مبدل گردیده است ... .

JPEG

سپیده فارسی حین فیلمبرداری از دختر کوچک و پدراش به شیوهء گزارشی، بنوبهء خود از سوی دختر هشت ساله اش بذریعهء یک کمره جیبی این دخترک صید تصویری می شود. دو دیدگاه، یکی از مادر و دیگری از دختر باهم می آمیزد و به یک سفرنامه بصری مبدل می گردد که در آن خاطرات خانوادگی جایگاه ویژه ای دارد، بخصوص حینیکه سه مسافر ما برای اولین بار اقارب دور خویش را در"کشور اجداد" ملاقات می کنند. این اثر مستند، به مناظر "کشور اجداد" (افغانستان) ارجیحت و ارزش خاصی قایل شده و بدین ترتیب افق و دورنمای بازیگران نقش اصلی فیلم را باز و فراخ می سازد.

JPEG

شام چهارشنبه ۱۸ می (۲۹ ثور) گذشته، مقر سفارت فرانسه در کابل با مسرت فیلم "هرات" را، با حضورداشت خانم سپیده فارسی، به معرض نمایش گذاشت.

قابل یادآهانی نیز می باشد که این گزارش سینمایی از کارگردان فرانسوی – ایرانی که در جشنوارهء فلورانس سال ۲۰۰۷ برگزیده شده بود، چندین بار در جشنواره های معتبر بروی پردهء دید و قضاوت "اکران" گردید :
- جشنوارهء فیلم لوکارنو : ماه آگست ۲۰۰۷،
- جشنوارهء دئیی پوپولی فلورانس : جایزهء بهترین فیلم مستند / ماه نوامبر ۲۰۰۷،
- جشنوارهء سگاردی الترویِ میلان : ماه مارچ ۲۰۰۸،
- جشنوارهء فراوئن فیلم کولون : ماه اپریل ۲۰۰۸،
- تِک- جشنوارهء روم : ماه می ۲۰۰۸.

JPEG - 27.7 kb
Sepideh FARSI / © JPost

خانم سپیده فارسی

برای معلومات مزید :

http://www.lecinemadesepidehfarsi.c...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه