چشم اندازی بر"صدای زنگوله ها"، اثرء شبنم زریاب [fr]

دومین چشم انداز این هفته در سایت انترنِتی سفارت فرانسه : یقیناً فرانسه غنی شده از رویدادهای فرهنگی که با افغانستان ربط و رنگی دارد !!

سینماء پاریسی "لا باستیل"، شام دوشنبه ۲۸ مارچ (۹ حمل) بساعت ۸ شب، یک فیلم کوتاهی را بنمایش می گذارد :

"به صدای زنگوله ها"، اثرء شبنم زریاب

در سینما لا باستیل
۵، سرک فوبور سَنت – آنتوان، ناحیه یازدهم پاریس

این فیلم که با همکاری ارزندهء"گودولفین فیلم" و همچنان با حمایت مرکز ملی سینما و شبکه "آرتی"، تابستان گذشته در کشور تونس کارگردانی و ساخته شده است، داستان یک پسر بچه ای بنام "صمأ" را بازگو می کند. بازیگر جوان فیلم مجبوراست ملبس با کالای دخترانه تحت محافظت یک بادار، در مجامع مردان برقصد. روزی با اضطراب و نگرانی، رسیدن "بیژن" یک پسر بچه دیگری را که جانشین وی می گردد، مشاهده می کند. با وجود اینکه با بیژن بخاطر احتمال خطر ربودن احساسات و محافظت باداراش بوسیلهء رقیب کوچک اش حسادت می ورزد، ولی در عین زمان ناچاراست تا حریف و جانشین خورد سال را با رقص آشنا ساخته و آموزش بدهد.

JPEG

بعد از نخستین نمایش این فیلم در جشنوارهء طراز اول "آنژهِ" در ماه جنوری گذشته، هیئت منصفه جشنوارهء "کلِرمون فِران" جایزه نخست بهترین اثر تخیلی را "به صدای زنگوله ها" اعطأ می نماید. فیلم یادشده بسطح بین المللی در اواسط ماه مارچ در "تامپِر" به معرفی گرفته شد.

JPEG

نویسنده و سینماگر خانم شبنم زریاب در سال ۱۹۸۲ در کابل متولد گردیده وهنوز ۷ ساله بود که با والدین خود در فرانسه پناه گزین می شود.خانم شبنم زریاب نخستین رومان اش تحت عنوان "پیانو نواز افغان" را در سال ۲۰۱۱ بچاپ می رساند و این اثر داستانی وی چندین جایزه را از آن خود می سازد. خانم زریاب نیز نگارنده سناریوی یک اثر تصویری مستند و یک فیلم طویل می باشد و اکنون مصروف نوشتن دومین رومان خود است. وی در سال ۲۰۱۵، با فیلمی بنام "به صدای زنگوله ها" برای اولین بار درعقب کمره فیلمبرداری قرار می گیرد.

جهت دریافت معلومات مزید دربارهء این فیلم کوتاه از شبنم زریاب، وعدهء ملاقات بروی سایت "یونیفرانس" :

http://www.unifrance.org/film/41461...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه