پیمان درمورد نیروهای هسته ای متوسط (اول فبروری ۲۰۱۹ / ۱۲ دلو ۱۳۹۷)

فرانسه همراه با شرکا و متحدین اش به این نتیجه رسید که روسیه یک سیستم موشک "۹.ام.۷۲۹" را انکشاف داده است، و این سیستم بالیستیک پیمان نیروهای هسته ای متوسط (اف.ان.آی.) را نقض می کند. روسیه نه به تقاضاها برای ارائه توضیحات، و نه به درخواست ها مبنی بر تعمیل بجا و انطباقی پیمان مذکور که طی ماه های گذشته تکراراً تسجیل یافت، پاسخ داد.

JPEG

فرانسه از رسیدن به وضع و حالتی که طی آن ایالات متحده امریکا مجبور به ابلاغ خروج اش از پیمان نیروهای هسته ای متوسط (اف.ان.آی.) گردید، ابراز تأسف و تلهف می کند.

فرانسه از روسیه می طلبد تا با استفاده از معیاد باز شش ماهه از بابت به تعلیق درآمدن مکلفیت های ایالات متحده امریکا، ولی پیش بینی شده از سوی پیمان نیروهای هسته ای متوسط (اف.ان.آی.)، کاملاً به وضعیت منطبق و معیاری برگردد. فرانسه طی فُرصت مذکور به تشویق یک گفتگوی عمیق با روسیه و به انجام تفاهم تنگاتنگ با متحدین اش در داخل سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" ادامه خواهد داد.

فرانسه در چنین جو و فضایی، علاقه مندی و وابستگی اش را به ابزار تسلط بر تسلیحاتی که به تأمین ثبات راهبردی کمک می کند، تذکار می دهد. ما، در این راستا از اروپایی ها و همه طرفین ذیدخل قضیه می خواهیم تا جهت حفظ ابزار تسلط بر تسلیحات متعارف و هسته ای موجود، بذل تلاش مضاعف ورزند. بدین عنوان فرانسه، روسیه و ایالات متحده امریکا را به تمدید "پیمان نیو ستارت / آغاز جدید" درمورد زرادخانه های هسته ای شان فراتر از سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ هجری شمسی)، و همچنان به انجام مذاکره برای عقد یک پیمان جانشین ترغیب و تحریض می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-a-la-non-proliferation/article/traite-sur-les-forces-nucleaires-intermediaires-01-02-19

تاریخ نشر 11/02/2019

قسمت بالایی صفحه