پیام سفیر فرانسه راجع به سیلابها در شمال افغانستان [fr]

" به خانواده هایکه از اثر سیلابها در شمال کشور متضرر شده اند، ابراز همدردی مینمایم : آرزومندم هر چه زودتر آنها بتوانند، با کمک مقامات افغانی و جامعه بین المللی، دوباره سرپناه دریافت نمایند و به زندگی عادی شان برگردند."

تاریخ نشر 28/08/2014

قسمت بالایی صفحه