پیام سفیر

فرانسه یک هفته قبل قربانی یک سلسله حملات تروریستی المناکی شد که باعث کشته شدن 129 تن و جراحت برداشتن 594 تن دیگر گردید. حین نگاشتن این پیام، از جمله ای مجروحین یادشده، حدوداً 200 نفر هنوز هم در شفاخانه ها تحت مداوا قرار دارند. این عمل وحشیانه و جاهلانه، یک جهشی از ابراز احساسات همدردی و غمشریکی بی سابقه ای به میهن ام و هموطنان ام را در سر تا سر جهان و بخصوص اینجا، در افغانستان، ایجاد کرد. بعد از شب جمعه 13 نوامبر (22 عقرب)، تاریخی که تا ابد در خاطرات و اذهان ما باقی خواهد ماند، پیام های پشتیبانی و دلجویی خیلی زیادی از جانب دوستان افغان ما اخذ نمودم. اکثریت بُلند رتبه ترین مقامات کشور همبستگی شان را اعلام نموده و بزدلی و پستی قاتلین را نکوهش و تقبیح کردند. بدینوسیله از حضور همه شان صادقانه سپاسگزارم. اشخاص زیادی مربوط به عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی، همچنان هنرمندان، نمایندگان موَسسات، رسانه ها و جمع عفیری از افغانان، تعداد زیاد مکاتیب ، پیام ها و دیگر نشانه های که بیانگر همدردی و همسویی شان است، به ما ارسال داشتند.

شخصاً، از تجلی این همه علایم دوستی و واکنش های جامعهء مدنی افغانستان، شدیداً تحت تأثیر قرار گفتم. می خواهم اینجا، در چنین زمان دشواری، از ارائه همبستگی مردم افغانستان ، ابراز امتنان نمایم. طبعاً مقامات ذیصلاح خودرا از این حرکت همبستگی و همدردی، بنمای تصویر دوستی میان فرانسه و افغانستان، مطلع نمودم.

هر دو ملت ما، با تهدیدات مشابه مواجه اند.افراط گرائیان چه در کابل، در بیروت و چه در پاریس، یک هدف مشترک دارند : و آن مهار نمودن روح و روان ها است. به همین خاطر، جامعه بطور کُل به هدف برتر این هیولاها مبدل شده است. خبرنگاران، فعالان جامعه، شهروندان عادی ... . آنها می کوشند تا بذریعهء ایجاد ترس و رعب، مانع اندیشه و فکر کردن ما شوند. معهذآ، حائز اهمیت مبرم است تا جوامع ما، بدون نفرت ولی در وحدت، تحمیل طرز برخورد دهشت افگنان را برخود رد و دفع نمایند و از مبانی حقوق بشر که با چه بهای بدست آمده و جایگاهء همزیستی مسالمت آمیز و آرام را به تمام عقاید تشکیل می دهد، حفاظت و حراست نمایند. بیسج شدن چشمگیر جامعهء افغان، برایم بهترین ثبوت شکست واضح این قاتلین می باشد. افغانستان بحیث یک ملت، دوست فرانسه است و من به این دوستی افتخار می کنم.

ژان – میشل مارلو
سفیر فرانسه در افغانستان

تاریخ نشر 06/12/2015

قسمت بالایی صفحه