پیام تسلیت برای رئیس جمهور اسلامی افغانستان [fr]

جلالتمآب رئیس صاحب جمهورافغانستان !

عمیق ترین تاثرات و تاسفات فراوان به نمایندگی کشورم و از جانب خودم به مناسبت وفات مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری به شما عرض میدارم.

وفات این شخصیت نظامی و سیاسی ضایعه عظیم برای جمهوری اسلامی افغانستان قلمداد میگردد.

مارشال فهیم روابط سالهای قبل با فرانسه را به یاد داشت، وی در ابتدا با داکتران و پرستاران جوان فرانسوی که داوطلبانه به کمک مقاومت کننده گان افغان زخمی به افغانستان آمده بودند، آشنایی حاصل نمود. با در نظرداشت این خاطرات تاریخی، از شما مشکور خواهیم بود تا همدردی و تسلیت ما را به خانواده متوفی شریک سازید.

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور، در این شرایط غمناک تسلیت و همدردی ما را پذیرا شوید.

ژان میشیل مارلود
سفیر فرانسه

تاریخ نشر 11/03/2014

قسمت بالایی صفحه