پیام تبریکیه [fr]

JPEG

دیروز 28 اسد 1394 مصادف به 19 آگست 2015، رئیس جمهور فرانسه بمناسبت بزرگداشت از نود و ششمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، عنوانی رئیس جمهورء جمهوری اسلامی افغانستان، پیام تبریکیه ای ارسال نمود.

بمناسبت این مراسم ملی، سفارت فرانسه در کابل خودرا در جشن آزادی و استرداد استقلال مردم افغانستان شریک می داند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه