پیام تبریکیهء سفارت فرانسه بمناسبت حلول ایام مبارک عید سعید الفطر

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت حلول ایام مبارک و فرخجستهء عید سعید الفطر، مراتب تبریکات و تهنیات صمیمانهء خویش را به کافهء مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم می دارد.

JPEG

مرتجی و امیدواریم که ختم ماه مبارک رمضان، این ماه عبادات، طاعات، تعمق و تزکیه، یک جهش و نهوض جدیدی را به بذل تلاش ها در راستای تأمین صلح در افغانستان بخشد.

اختر مو نیکمرغه !

We wish all Afghans a happy Eid Ul-Fitr. May the end of this month of reflexion give a new impetus to peace efforts in Afghanistan.

تاریخ نشر 13/05/2021

قسمت بالایی صفحه