پیام تبریکیه فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان (بمناسبت روز استرداد استقلال کشور)

،جلالتمآب آقای رئیس جمهور

به مناسبت جشن استرداد استقلال جمهوری اسلامی افغانستان، مسرت دارم تا مراتب تبریکات صمیمانهً خودرا به شما و همچنان صادقانه ترین آرزومندیهایم را برای رفاه و سعادت مردم افغانستان، تقدیم نمایم.
پیام تبریکیه ای که شما به مناسبت جشن ملی فرانسه برایم گسیل داشتید، مرا خیلی محظوظ ساخت.
در زمانیکه افغانستان یک انتقال سیاسی مهم را می پیماید، آرزومندم تا علایق دوستی و اعتماد که دو کشور ما را متحد می سازد، بیشتر تحکیم یابد. ازعزم و ارادهً فرانسه بر پیگیری تعهداتش در عرصه های صحت، انکشاف دهات، زیربناها و حکومتداری که در چوکات معاهدهً دوستی و همکاری که با کشور شما در سال 2012 به امضا رسیده وبه منصهً اجرا قرار گرفته است، به شما اطمینان می دهم.
من همچنان بشما مجددآ اطمینان خاطر می دهم که فرانسه به تلاش اش برای مساعد ساختن تسهیلات جهت پا درمیانی جمله کشورهای منطقه به نفع صلح و ثبات افغانستان، ادامه می دهد.
آقای رئیس جمهور، از شما تمنا دارم تا والاترین احترامات مرا پذیرا شوید.

فرانسوا هولاند

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه