پولند – ملاقات هَرلِم دِزیر با یک هیئت پارلمانی (پاریس، ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۳ حمل ۱۳۹۶)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت در امور اروپا، بتاریخ ۲۳ مارچ (۳ حمل) از یک هیئت پارلمانی پولند تحت ریاست آقای مارِک روکی، رئیس کُمیسیون امور خارجی مشرانو جرگه (سِنا) اتحادیهء اروپا پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

طرفین طی این ملاقات و تبادل نظریات مسائل اروپا و رابطهء دوجانبه را مطمح بحث قرار دادند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pologne/evenements/article/pologne-rencontre-de-harlem-desir-avec-une-delegation-parlementaire-23-03-17

تاریخ نشر 23/03/2017

قسمت بالایی صفحه