پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیهء اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد تحت عنوان "حرکت به سوی صلح، فُرصت حسابدهی"

قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ جولای ۲۰۱۹ میلادی (۱۹ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیهء اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد تحت عنوان "حرکت به سوی صلح، فُرصت حسابدهی" که در قصر ریاست جمهوری - ارگ کابل تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

اتحادیهء اروپا تأکید بر ارزش های نظام مردم سالار و خاصتاً بر اصل انتخابات دارد. آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن سخنرانی اش در این کنفرانس از امداد بیشائبه و دوامدار اتحادیهء اروپا به افغانستان و اصرار این اتحادیه به اصول فوق الذکر اظهار سپاس و امتنان نمود، و افزود که انتخابات پیشرو باید بدون شک و شبهه برگزار گردد.

تاریخ نشر 11/07/2019

قسمت بالایی صفحه