پنجاه و دومین سالون هوانوردی و فضایی پاریس - لوبورژهِ ( از ۱۹ الی ۲۵ جون ۲۰۱۷ / از ۲۹ جوزا تا ۴ سرطان ۱۳۹۶)

سالون بورژهِ از لحاظ تعداد نمایش دهندگان، بازدیدکنندگان حرفوی، هیئات رسمی، خبرنگاران ...، یکی از سابقه دارترین و مهمترین سالون های هوانوردی و فضایی در جهان بشمار می آید.

JPEG

اولین دور برگزاری این سالون هوانوردی و فضایی در سال ۱۹۰۹ میلادی (۱۲۸۸ هجری شمسی) در قصر بزرگ – "گراند پَلیِ" انسجام و تدویر یافت.

پنجاه و دومین دور سالون هوانوردی و فضایی از روز دوشنبه ۱۹ الی روز یکشنبه ۲۵ جون ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۹ ثور تا ۴ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در میدان هوایی پاریس – لوبورژهِ دایر گردید.

این سالون هوانوردی بعد از هر دو سال تنظیم گردیده، یک هفته دوام کرده که ۴ روز آن به اهل مسلک و رشته اختصاص می یابد و ۳ روز باقی بروی عام مردم باز می باشد.

یک سالون اجتناب ناپذیر

سالون بورژهِ با حضور دستکم %۵۰ نمایش دهندگان خارج از کشور، محل وعده و ملاقات تمامی کشورهای بزرگ جهان هوانوردی بود.

نخستین در میان آنها، ایالات متحده امریکا از سوی حدوداً ۳۵۰ نمایش دهنده که تعداد کثیر شان در داخل قصر امریکایی واقع در بیش از ۰۰۰ ۴ مترمربع مساحت نمایش دادند، نمایندگی گردید. حضور شرکت های چینایی نسبت بسال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) %۳۰ افزایش را نشان داد.

همه طیاره سازان بزرگ جهان شرکت و حضورداشت شان را تأیید نموده بودند.
امسال طیاره های که هرگز تا به امروز در فرانسه به چشم نخورده بود، وجود داشت، مانند جنگنده چندین نقش اف-۳۵ تولید شرکت "لوکهید-مارتین"، طیاره حمل و نقل منطقه ای "ام.ار.جی." ساخت کمپنی میتسوبیشی یا طیاره گزمه بحری پی-۱ دست آورد کمپنی کاوازاکی. (...)

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/le-52e-salon-international-de-l-aeronautique-et-de-l-espace-de-paris-le-bourget

تاریخ نشر 22/06/2017

قسمت بالایی صفحه