پشتیبانی فرانسه و اعضای شورای امنیت ملل متحد از اعلام آتش بس حکومت افغانستان و تشویق مخالفین مسلح به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و بدون پیش شرط

جمهوری فرانسه و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعلام تازه آتش بس موقت مورخ ۷ جون سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۷ جوزا سال ۱۳۹۷ میلادی) حکومت افغانستان استقبال نمودند.

ما بر تقاضای مان از طالبان مبنی بر پذیرش پیشنهادی که حکومت افغانستان حین پروسهء کابل ۲ ارائه کرد، مجدداً تأکید می ورزیم، و آنها را ترغیب به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و بدون پیش شرط می نماییم.

متن انگلیسی ابلاغیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد آتش بس موقت حکومت افغانستان با طالبان :

JPEG

در اینجا کلیک کنید : https://twitter.com/hashtag/Afghanistan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UN?src=hash

تاریخ نشر 12/06/2018

قسمت بالایی صفحه