پذیرایی گرم و صمیمانه از جانب محترم محمد طاهر ظهیر، والی ولایت بامیان [fr]

عالیجنابان فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان و محمد طاهر ظهیر، والی ولایت بامیان، عملکردهای همکاری رهبری شده در این ولایت طی چندین سال اخیر را تحت تدقیق و ارزیابی قرار دادند. اکنون، بالای رویکارهای جدیدی در عرصه های انکشاف گردشگری، باستانشناسی، صحت، زراعت، تدریس و انرژی کار و مطالعه صورت می گیرد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه