پدر ژان – ژاک پِرِنِس کتابی بنام "کابل شیفتگی" را در مقر سفارت فرانسه معرفی می نماید [fr]

بروز چهارشنبه ۹ مارچ ۲۰۱۶ (۱۹ حوت ۱۳۹۴)، پدر ژان – ژاک پِرِنِس کتاب زندگی نامهء پدر سِرژ دو بوروکوی، تحت عنوان "کابل شیفتگی"، چاپ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ را در مقر سفارت فرانسه در کابل معرفی نمود.

ژان – ژاک پِرِنِس پدر فرقهء دومینیکن ازمدت بیشتر از بیست و پنج سال در جهان اسلام بسر می برد. امروز رئیس مکتب کتاب آسمانی و باستانشناسی فرانسه در بیت المقدس است و بعد از رهبری انستیتیوت دومینیکن مطالعات شرق قاهره در طول سالیان متمادی، موَلف یک کتاب زندگی نامهء پدر سِرژ دو بو روکوی، تحت عنوان "کابل شیفتگی" که در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ به طبع رسیده است، می باشد.

PNG

موصوف این کتاب را طی سفراش به افغانستان، در پوهنتون کابل و همچنان در سفارت فرانسه به معرفی گرفت.

"کابل شیفتگی"، اثر ژان – ژاک پِرِنِس در کلکسیون " هیستوار آ ویف" یا تاریخ زنده وحساس"، دارای ۳۶۸ صفحه، چاپ ماه سپتامبر ۲۰۱۴، نزد بنگاه نشراتی "سِرف" :

http://www.editionsducerf.fr/librai...

پدر دو بوروکوی :

PNG

سِرژ دو بوروکوی در یک خانواده متمول غرب پاریس چشم به جهان گشود و در سن سی سالگی در مورد خواجه عبدالله انصاری، این استاد سترگ عرفان و تصوف، در قاهره دست به مطالعه و تحقیق زد. هفده سال را به نشر کتب، مقالات و نوشته های عالمانه در مورد آثار و زندگی خواجه عبدالله انصاری صرف نمود. منحیث آگاه چیره دست آثار انصاری به کابل فراخوانده می شود و بعد از سال ۱۹۶۳ در آنجا مدت بیست سال اقامت می گزیند.

در این سرزمینی که وی برگزیده، نخست بحیث استاد در پوهنتون اجرای وظیفه می کند و بعداً در لیسه عالی استقلال کابل مشغول تدریس می شود. از ده ها طفل بینوای افغان در منزل اش پذیرایی می نماید و از واقعیت های ژرف زندگی روزانهء کشور آگاهی حاصل می کند. با تعهداش به نفع اطفال کابل صاحب شهرت بسزایی می شود، بدون آنکه این مأمول علم و فضل اش را در وفاداری با تعلیمات بزرگمرد تصوف خدشه دار سازد. بعد از تجاوز قشون شوروی در کشور و از بابت تهدیداتی که شرایط آن وقت متوجه خودش و اطفال اش نموده بود، در سال ۱۹۸۳ مجبور به ترک افغانستان می گردد.

کتابی را که ژان – ژاک پِرِنِس به وی اختصاص داده است، بیش از یک زندگی نامه معمولی است : واضح ساختن مراحل مختلف حیات سِرژ دو بوروکوی به خواننده واقعاً فُرصت می دهد تا وحدت عمیقی که مسیر روحانیت را با چندین سنت و عرف دینی و فلسفی و همچنان با تاریخ مصیبت بار افغانستان معاصر پیوند می دهد، دنبال نماید.

برای معلومات بیشتر به سایت مکتب کتاب آسمانی و باستانشناسی فرانسه در بیت المقدس مراجعه نمایید :

http://www.ebaf.edu/

یا به سایت انستیتیوت دومینیکن مطالعات شرق قاهره سری بزنید :

http://www.ideo-cairo.org/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه