پاکستان – انتخاب عمران خان بحیث صدراعظم این کشور (۲۰ آگست ۲۰۱۸ / ۲۹ اسد ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه به عمران خان بخاطر انتخاب اش بحیث صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان تبریک می گوید، و کامیابی و نصرت موصوف را در امر اجرای مسئولیت های جدید اش آرزومند است.

جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی پاکستان باهم پیوندهای دوستی دیرینه ای دارند که ما در چوکات یک گفتگوی صادقانه و سازنده درمورد تمامی مسائل مربوط به منافع مشترک، تمنای تدوام انکشاف آن را داریم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/pakistan/article/pakistan-election-de-imran-khan-au-poste-de-premier-ministre-20-08-18

تاریخ نشر 27/08/2018

قسمت بالایی صفحه