پانزدهمین جشنوارهء "شب سپید" در شهر پاریس، سیر و گشت هنری شبانگاهی تحت عنوان "عشق و محبت"

پانزدهمین جشنوارهء "شب سپید" در شهر پاریس، سیر و گشت هنری شبانگاهی تحت عنوان "عشق و محبت"

JPEG

پانزدهمین جشنوارهء "شب سپید" پاریس، بتاریخ اول اکتوبر ۲۰۱۶ (شنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۵)، از ساعت ۷ شب الی ساعت ۷ صبح، از پاریسی ها و همهء علاقه مندان فرهنگ، زیبایی و اساطیر الاولین دعوت بعمل می آورد تا با طی مسافت هنری دوازده مرحله ای در کنار دریای سِن، داستان عشق و محبت میان پولیفیل قهرمان و حوری به اسم پولیا را از ایستگاه خط آهن لیون تا "جزیرهء قوها" در شهر پاریس بپیمایند و دریابند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Nuit-blanche-a-Paris-un-parcours-sur-le-theme-de-l-amour

تاریخ نشر 28/09/2016

قسمت بالایی صفحه