ویزه/ مقررات داخل شدن به فرانسه

ویزه/ مراحل دخول به فرانسه

تمام اتباع خارجی که آرزوی آمدن به فرانسه را داشته باشند باید قادر به ارائه اسناد قانونی در سرحد فرانسه در رابطه به هدف اقامت، امکانات بودوباش و شرایط مسکن، باشند.

در بعضی حالات، ویزه ضروری میباشد و باید قبل از عزیمت یا سفر از مقامات قنسلی فرانسوی درخواست گردد.

برای هر نوع معلومات راجع به ویزه، سفارت فرانسه از روز یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 9:30 الی 12:30 به روی مراجعین باز میباشد. متقاضیان ویزه میتوانند از طر یق آدرس ایمیل ذیل وعده ملاقات بگیرند تا توسط بخش قنسلی پذیرفته شوند :

admin-francais.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

برای فورم ویزه شنگن به زبان فرانسوی لینک ذیل را باز نمائید :

PDF - 242.5 kb
(PDF - 242.5 kb)

برای فورم ویزه شنگن به زبان دری لینک ذیل را باز نمائید :

PDF - 94.2 kb
(PDF - 94.2 kb)

برای اسناد مورد ضرورت جهت اخذ ویزه لینک ذیل را باز نمائید :

Word - 58 kb
(Word - 58 kb)

برای اسناد مورد ضرورت جهت تقویت درخواست ویزه لینک ذیل را باز نمائید :

Word - 55.5 kb
(Word - 55.5 kb)

.

تاریخ نشر 25/11/2013

قسمت بالایی صفحه