ویتنام – مشافههء آقای ژان – بَتیست لوموان با ر‌‌‌‌ئیس کُمیسیون مرکزی روابط خارجی حزب کمونیست ویتنام (پاریس، ۴ جون ۲۰۱۹ / ۱۴ جوزا ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۴ جون ۲۰۱۹ میلادی (۱۴ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)٬ آقای ژان – بَتیست لوموان٬ منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای هوانگ بین کوان، ر‌‌ئیس کُمیسیون مرکزی روابط خارجی حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی ویتنام پذیرایی، و با موصوف در دفتر کاراش ملاقات و گفتگو نمود. این ملاقات به دنبال دیدار مورخ ماه مارچ ۲۰۱۸ میلادی (ماه حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) آقای نِگویِن فو ترونگ، منشی عمومی حزب کمونیست ویتنام از جمهوری فرانسه، و بازدید مورخ ماه نوامبر (ماه قوس) گذشته صدراعظم جمهوری فرانسه از جمهوری سوسیالیستی ویتنام بمناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت از چهل و پنجمین سالگرد استقرار روابط دیپلوماتیک مان، و از پنجمین سالروز مشارکت راهبردی ای که کشورهای فرانسه وویتنام را بهم پیوند می دهد، صورت پذیرفت.

JPEG

منشی دولت نزد وزیر امور خارجه کشور آرزومندی مان را در راستای تعمیق مشارکت مان درعرصه های اقتصادی و تجاری٬ علی الخصوص در بخش های هوانوردی و زیر بنأهای میادین هوایی٬ و همچنان در قسمت انتقال بذریعهء قطار آهن و حمل و نقل شهری مجدداً تاٌیید نمود.

آقای ژان – بَتیست لوموان رویکارهای مان را در بخش های معارف، فرهنگ، صحت و محیط زیست با مخاطب ویتنامی اش مطمح بحث و مطالعه قرار داد. مشارالیه دست آوردهای مثبت و کامیابی نشست های همکاری غیر متمرکز فرانسه – ویتنام را که در ماه اپریل (ماه های حمل/ثور) گذشته از سوی جمهوری فرانسه انتظام یافته بود، تذکار داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/vietnam-entretien-de-jean-baptiste-lemoyne-avec-le-president-de-la-commission

تاریخ نشر 12/06/2019

قسمت بالایی صفحه