وِنِزوئلا – اوضاع امنیتی و سیاسی (۱۱ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۲ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه با اضطراب و نگرانی ازسرگیری تشنجات را در وِنِزوئلا می نگرد و خواهان حفظ آرامش و ارجگزاری به حق تجمعات مسالمت آمیز است.

JPEG

محکومیت هانریکه کَپریلِس به ۱۵ سال سلب صلاحیت انتخاباتی، یک عامل اضافی در بی ثباتی کشور محسوب گردیده و فُرصت و امکانات یک گفتمان قابل اعتبار را با خطر مواجه می کند.

این حکم اگر تأیید گردد، به اعتبار زمان و موعد برگزاری انتخابات آینده ای که تقویم آن هنوز اعلام نشده است، لطمه می رساند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/venezuela/evenements/article/venezuela-situation-securitaire-et-politique-11-04-17

تاریخ نشر 12/04/2017

قسمت بالایی صفحه