وفات سناتور جان مک کین – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه (۲۶ آگست ۲۰۱۸ / ۴ سنبله ۱۳۹۷)

"من با تأثر و اندوه از وفات سناتور جان مک کین اطلاع حاصل نمودم. نامبرده در اثر مریضی حادی که عائد حال اش شده بود، چشم از جهان فروبست، اما قبل از مرگ، برای آخرین بار در مقابل این مریضی خطرناک با شجاعتی منحصر به فرد که در طول حیات اش وی را برجسته و متمایز ساخته بود، مقاومت و مجادله کرد."

جان مک کین، قهرمان نیروی بحری امریکا بخاطر تعهداش منحیث خلبان طیاره های نظامی، اسیر جنگی قبل از آنکه به یک چهره شاخص و برازندهء زندگی سیاسی امریکا مبدل گردد، بخصوص چون نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی)، از خود خاطرات یک مردی ملبس با روح بزرگ استقلالیت و یک صدای مورد احترام و شنود از سوی همگان، خاصتاً درعرصه های دفاعی و سیاست خارجی را از خود بیاد می گذارد.

موصوف در این مسائل، دائماً یک مخاطب عالی و در بسی مواقع ، بخصوص در زمان دخالت فرانسه در کشور مالی، با انجام سفر به ساحه جهت دیدار با نیروهای مان از همان نخستین هفته های آغاز عملیاتی موسوم به "سِروال" در ماه اپریل سال ۲۰۱۳ میلادی (حمل/ثور سال ۱۳۹۲ هجری شمسی)، یک پشتیبان صدر اول برای فرانسه محسوب می گردید.

من طی سالیان اخیر و حین گفتگوها و تبادل نظریات مان در پاریس، واشنگتُن یا در هالیفاکس، به عمق تحلیلات اش دربارهء اوضاع جهان و امنیت بین المللی پی بردم.

من با ادأی احترام به کارنامه استثنأیی یک وطندوست بزرگ، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده و نزدیکان اش تقدیم می دارم.

ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/deces-du-senateur-john-mccain-declaration-de-jean-yves-le-drian-26-08-18

تاریخ نشر 27/08/2018

قسمت بالایی صفحه