وضعیت و حالت خانم فریبا عادلخواه – ابلاغیهء آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه (۱۶ می ۲۰۲۰ / ۲۷ ثور ۱۳۹۹)

من اعلام محکومیت هموطنمان، خانم فریبا عادلخواه را به پنج سال حبس در ایران شدیداً محکوم می‌ نمایم.

این محکومیت موصوفه به احتباس مبتنی بر بنیاد هیچ رکن جدی یا کدام عمل موثق و ثابت‌شده نیست، معهذأ جنبه‌ء سیاسی دارد.

مقامات فرانسوی جهت کسب اجازهء دسترسی قونسلی به هموطنمان از جانب مقامات ایرانی، کاملاً بسیج اند. ما مقامات ایرانی را به رهایی فوری خانم عادلخواه تحریض و ترغیب اکید می نماییم.

در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-situation-de-fariba-adelkhah-declaration-de-jean-yves-le-drian-ministre-de

تاریخ نشر 21/05/2020

قسمت بالایی صفحه