وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" – دیدار مطبوعاتی – نمایشگاه : در شرق، جنگ اختتام ناپذیر، ۱۹۱۸ – ۱۹۲۳ میلادی / ۱۲۹۷ – ۱۳۰۲ هجری شمسی – موزیم اردو

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه محافظ و متولی معاهده های صلحی است که از سوی ممالک قدرتمند وقت درختم "جنگ بزرگ" یا جنگ جهانی اول امضأ گردید، و بدین وجه این وزارت نمی بایست خودرا از انسجام و تنظیم نمایشگاه مذکور با موزیم اردو، بدور نگه دارد.

PNG

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آرشیف های دیپلوماتیک خویش، بیش از چهل سند متنوع را به امانت می دهد. بازدید کننده در قلب بخش های گوناگون، با دستخط و تصویب معاهده های ورسای، سَنت ژرمَن، نویی، ترییانون، این اسناد حاوی تعاملات عمده، بخصوص درمورد دولی که در نتیجهء فروپاشی امپراتوری های مرکزی عرض اندام کردند، آشنا می شود. برای شرق میانه، از توافقنامه های فرانسه – انگلستان مسمأ به سیکس – پیکو گرفته تا معاهدهء لوزَن، در طول نبردها و مذاکرات یک جغرافیایی جدیدی ترسیم می گردد. اصل معاهده ها و وثیقه وضعی که با مُهر و نشان های رسمی ترکیهء دوران مصطفی کمال اتاترک مختوم گردیده است، برای نخستین بار به معرض دید و مطالعهء علاقه مندان و عام مردم قرار می گیرد.

JPEG

انجنیرهای جغرافیا وابسته به ریاست آرشیف های وزارت امور خارجه کشور، دستکم پنجاه نقشه تاریخی را برای صحنه سازی و فهرست بندی نیز آماده و تعبیه کرده اند. این امر بر یک بخش ناشناخته ای فعالیت های ریاست آرشیف ها، تولید نقشه های عصری یا تاریخی چون ابزار دیپلوماسی، روشنی می اندازد.

JPEG

بروز های سه شنبه ۴ و چهارشنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۳ و ۱۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، یک گِردهمایی بین المللی تحت عنوان "از پاریس تا لوزَن : مذاکرات و معاهده های صلح، ۱۹۱۸ – ۱۹۲۳ میلادی / ۱۲۹۷ – ۱۳۰۲ هجری شمسی – مأخذ منتشر ناشده، میراث تحت پرسش ها"، با همکاری موزیم اردو دایر می گردد.

JPEG

در این نشست، فراز و نشیب های گفتگو همچون ثروت بزرگ منابع ( کنفرانس صلح، آرشیف های خصوصی ناشناخته ...)، میراث استثنأیی که در اثر تاریخ آشفته هم شکننده شده است، مطمح جرو بحث قرار می گیرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-scientifique-et-culturelle-des-archives-diplomatiques/colloques-et-expositions/expositions/article/quai-d-orsay-visite-de-presse-exposition-a-l-est-la-guerre-sans-fin-1918-1923

تاریخ نشر 16/10/2018

قسمت بالایی صفحه