وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" – اطلاعیهء تخنیکی – جلسه عالی هر دو ساحل بحیره (۱۹ جون ۲۰۱۹ / ۲۹ جوزا ۱۳۹۸)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بمناسبت برگزاری جلسه عالی هر دو ساحل بحیره / مجتمع مدیترانه، از همتایان خویش بروزهای یکشنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲ و ۳ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر مارسای پذیرایی و میزبانی نمود.

JPEG

هدف از اجلاس این جلسه عالی ای که شخصیت های جامعهء مدنی (وابسته به شرکت ها، جهان انجمن ها، تحصیلات عالی...) و نمایندگان ۱۰ کشور حوزهء مدیترانه غربی (یعنی الجزایر، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، لیبیا، مالت، مراکش، موریتانیا، پرتگال و تونیزیا) را گردهم می آورد، راه اندازی یک جهش همکاری تجدید یافته میان دو ساحل بحیرهء مدیترانه بذریعهء تطبیق ابتکارات و رویکارهای عملی درعرصه های معارف، محیط زیست، انرژی ها، فرهنگ و اقتصاد بود.

انتظامات و آمادگی ها برای اهل مطبوعات

مجوزه ها : (...)

JPEG

جهت اخذ معلومات مزید و جامع در زمینه : https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/salle-de-presse/communiques-techniques/article/quai-d-orsay-communique-technique-sommet-des-deux-rives-19-06-19

تاریخ نشر 24/06/2019

قسمت بالایی صفحه