هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) نقشهء باستانی افغانستان را ترسیم خواهد کرد ! [fr]

بتاریخ ۹ می ۲۰۱۶ (۲۰ ثور ۱۳۹۵)، میثاق توافقنامهء همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور و هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) جهت ترسیم نقشهء باستانی افغانستان، در مقر سفارت فرانسه عقد گردید.

بروز دوشنبه ۹ می ۲۰۱۶ (۲۰ ثور ۱۳۹۵) در سفارت فرانسه در کابل، یک میثاق توافقنامهء همکاری میان فرانسه و افغانستان جهت ایجاد ساختار معلومات جغرافیایی برای ترسیم نقشهء باستانی افغانستان بوسیلهء خانم مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان امضأ گردید.

این مراسم با حضورداشت حدوداً شصت مهمان مزین گردیده بود ؛ اعضأی حکومت و ادارات افغانستان، خانم پاتریسیا مکفیلیپس رئیسهء سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) در افغانستان، آقای اجمل میوندی رئیس بنیاد انکشافی آغا خان در کابل، تنی چند از مشاوران فرهنگی سفارتخانه و همچنان خانم نانسی دوپری رئیسهء مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل مشمول جمع مدعوین حاضر در سفارت فرانسه بودند.

JPEG

به تعقیب مراسم عقد توافقنامه، در نشست مطبوعاتی یادآوری بعمل آمد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی گفتگوهای مختلف در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، خاصتاً در تبادل نظرات با آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه وقت فرانسه تقاضأ نموده بود تا هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) مسئول ترسیم نقشهء باستانی افغانستان شناخته شود. این فعالیتی حائز اهمیت سترگ و نفس گیر طولانی، از همان شش ماه دوم سال ۲۰۱۵ بشکل یک ساختار وسیع معلومات جغرافیایی از سوی هیئت باستاشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) آغاز گردید. ساختار معلومات جغرافیایی مذکور از پشتیبانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو)، سازمان معاهده اتلانتیک شمال (ناتو) و بنیاد انکشافی آغا خان نیز برخوردار است. باستانشناسان افغان که بعضی شان با دورهء اقامت آموزشی در فرانسه و برنامه های حفریات در افغانستان مصروف اند، در داخل تیم های ترتیب یافته از سوی "دافا"، در طرح ریزی نقشهء باستانی اشتراک می ورزند.

از این نقشهء باستانی افغانستان چون ابزار ممد در تصمیم گیری در تمام رویکارهای توسعوی کشور، مانند بهره برداری از معادن، تأسیس پایپ لاین از خاک ترکمنستان (توتاپ)، اعمار و بسط جاده ها یا خطوط آهن و یا هم انکشاف شهری استفاده خواهد شد. اما، این نقشه نیز اجازه خواهد داد تا محلات خیلی زیاد باستانی افغانستان تحت پوشش عملیهء درج و آمارگیری قرار گیرد. این سرزمین تاریخی طی تقریباً پنج هزارسال در اثر تناوب یا تلاقی تمدن های عدیده و اکثراً درخشانی، مملو از محلات باستانی است !

JPEG

برای دریافت معلومات مزید، به سایت هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) مراجعه شود :

http://www.dafa.org.af/

ویا :

http://www.ifre.fr/c/211

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه