هنر دیپلوماسی و هنر آشپزی

در شهر کابل، یک سرآشپز ماهر فرانسوی با ارجگذاری به میراث هنر آشپزی مان، در درخشش و تجلی کشورمان فرانسه سهم می گیرد.

JPEG

آقای پییر – ایوو ادم متولد منطقهء "ووژ" سرزمین فرانسه، از ماه آگست سال ۲۰۱۴ میلادی (اسد/سنبله سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو، سرآشپز سفارت فرانسه در کابل است. موصوف تحصیل یافته مکتب عالی هنر های پخت و پز واقع شهر"ژویی-آن-ژوزاس" فرانسه بوده، و نخست بحیث آمر طعم و غذا در مقر مان واقع شهر پراگ جمهوری چِک، بعداً به همین مقام در نمایندگی دائمی مان نزد سازمان ملل متحد و قبل از پیوستن اش با قونسلگری عمومی جمهوری فرانسه در شهر نیویارک، در شبکهء دیپلوماتیک وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه داخل گردید. نامبرده به سمت آمر هنر پخت و پز در سفارت ایالات متحده امریکا مقیم پاریس نیز ایفای وظیفه نموده است. آقای ادم با اخذ عنوان و نشان "ماستر هنرآشپزی فرانسه" در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی (حوت/حمل سال های ۱۳۹۴/۱۳۹۵ هجری شمسی)، مفتخر گردید و بدین منوال دوران درخشان خدمت بین المللی اش برسمیت شناخته شد.

قابل یادآهانی می باشد که در همان ماه، سایت سفارت فرانسه در افغانستان دربارهء مراسم تفویض نشان مذکور به موصوف مقاله ای بدست نشر سپرد. طی مراحل غیر معمول در مسلک اش از نظر مطبوعات منطقوی فرانسه نیز بدور نماند ؛ آنطوریکه یک مقاله ای درمورد وی در صفحات روزنامهء "ووژ مَتَن" یا (صبح ووژ) آذین طبع یافت. جهت اخذ مقاله متذکره، در اینجا کلیک کنید : http://www.vosgesmatin.fr/insolite/2017/03/17/kaboul-kitchen

سرآشپز پییر - ایوو ادم، بذریعهء پیشکش و تقدیم غذاهای متنوع به مخاطبین و مهمانان افغانی و اعضای جامعهء دیپلوملتیک، در تعامل درخشش و فرافکنی فرانسه در افغانستان سهم بارز دارد. آوگوست اِسکوفیهِ، آشپز سرشناس و مشهور فرانسوی اوآخر سده نُزده و آغاز سده بیست میلادی، در عرصه این چنین اظهار نظر نموده و آن را بقید تحریر درمی آورد : "هنر آشپزی یکی از اشکال بیشترین تدارک دیده و تدوین یافته هنر دیپلوماسی است". از پیشکش نان چاشت کاری تا تقدیم غذای معتبر و پرشأن و شکوه شب که بیانگر تصویر دولت میزبان می باشد، میز صرف طعم و غذا از هنر دیپلوماسی تفکیک ناپذیر است. در مسیرجستجوی تفاهم و توافق میان طرفین، تشریک فُرصت صرف نان و غذا چون عنصر سرنوشت ساز تحلیل و توصیف می گردد.

سرآشپز سخی فرانسوی آقای ادم، برعلاوه داشتن حاکمیت خاص بر هنراش، به انتقال مهارت و تردستی اش، و تبادل و تشریک آن با همکاران افغانی اش خیلی معتقد است.

"غذای هنر آشپزی فرانسوییان" در فهرست معنوی سازمان تعلیم، علم و فرهنگ ملل متحد (یونسکو) مرقوم گردیده است. در یوم ۲۱ ماه مارچ هر سال میلادی (اول حمل هر سال هجری شمسی)، از این میراث گرانبها با برگزاری جشنواره بنام "طعم فرانسه" – (گوو دو فرانس) تجلیل بعمل می آید. در این جشنواره ویژه، هزاران باب رستورانت به مدعوین و مراجعین شان تجارب هنر زندگی به شیوه فرانسوی را ارائه و معرفی کرده، و به ظرفیت نوآوری و ارزش های زنده این تجارب مربوط به پخت و پز ارج می گذارد : یعنی، شریک ساختن، لذت، احترام به "صرف مناسب و سالم غذا"، به معاصرین خویش و به کرهء زمین.
در اینجا کلیک کنید : http://france.fr/fr/gout-france-good-france

اگر می خواهید در این بخش بیشتر بدانید، معهذأ کتابی تحت عنوان "غذا آماده است، دیپلوماتان"، خاصتاً برای شما عزیزان نگاشته شده است. برای دسترسی به این اثر آشپزی خاص، در اینجا کلیک کنید : : https://www.editions-iconoclaste.fr/livres/a-table-diplomates/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه