هنر آشپزی – برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ : روز موعود ۲۱ مارچ / اول حمل [fr]

به افتخار هنر پُخت و پَز فرانسوی، بروز پنجشنبه ۲۱ مارچ (اول حمل) مصادف به نوروز امسال، برنامهء موسوم به "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" مجدداً برپا گردیده و جامه عمل می پوشد. این همایش طعام فرانسوی که بذات خود یگانه است، با ارائهء فهرستی ازغذاهای لذیذ تهیه شده "به طرز فرانسوی" در عین روز، به هنر آشپزی کشور مان ارجیحت قایل شده، افتخار می بخشد. معذالک، بروز پنجشنبه ۲۱ فبروری ۲۰۱۹ میلادی (۲ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی)، کارزار پنجمین دور برنامهء موسوم به "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" برای سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در حضورداشت آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه، اَلن دوکاس و گی ساوا، سرآشپزان نامدار فرانسوی، در مقر وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" رونمایی و افتتاح گردید.

JPEG

بروز پنجشنبه ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (اول حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) مصادف به نوروز امسال، سرآشپزان مطرح و نامور، دیدگاه شان را از "طعام شب فرانسوی" بر محور یک سلسله برنامه های جامع و ارجگزار به پُخت و پَز مسئولانه، در ۵ قارهء جهان و در بیش از ۱۵۰ سفارتخانه و قونسلگری جمهوری فرانسه پیشنهاد و معرفی خواهند کرد. یک فهرستی از خوراکه های مطبوع برای دنیا : هر طعام شب آیینهء پُخت و پَزی خواهد بود که از کمترین شحم، بوره و نمک استفاده کرده، و همچنان مواظب "خوراک خوب و مناسب" و محیط زیست باشد. (...)

هنر آشپزی، یک تعامل جذابیت عمده برای صنعت سیاحت

کشور فرانسه که نخستین مقصد بازدید جهانگردان است، می کوشد تا در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) از ۱۰۰ میلیون سیاح بین المللی استقبال و پذیرایی کرده، و مولد ۶۰ میلیارد یورو عواید سیاحتی باشد. صنعت سیاحت عملاً یک سکتور کَلیدی اقتصاد فرانسه محسوب می گردد که %۵،۷ تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل داده، و ۲ میلیون فُرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می سازد.

PNG

هنر آشپزی یکی از ستون های جذابیت سیاحتی فرانسه است. این هنر خاص با اذعان یک ثلث سیاحان مبنی بر اینکه مقصد سفر شان به فرانسه میراث پخت و پَز اش است، در امر درخشش بین المللی این سرزمین فعالانه سهم بارز دارد. غنامندی و ویژگی آشپزی و تنوع خاک و خوراک سُنتی مان، و اما نیز برچسب "غذأی لذیذ فرانسوییان" در فهرست میراث فرهنگی معنوی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد –"یونِسکو"، البته آنقدر برگه های برنده ای است که بنفع حفظ جایگاه فرانسه در صدر اهداف بازدید سیاحت جهانی می انجامد. برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" به والا بودن این کاردانی و مهارت قدر و ارزش می دهد، و معهذأ یک وسیله ای اساسی در راستای ترویج و ارتقای هدف بازدید از سرزمین فرانسه شمرده می شود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/gout-de-good-france-2019-rendez-vous-le-21-mars

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه