هنر آشپزی - آغاز دور چهارم برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" : به افتخار هنر پُخت و پَز فرانسوی

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، ژان – بَتیست – لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه و اَلَن دوکاس سرآشپز نامدار فرانسوی درحضورداشت تعداد کثیری از سران فرانسوی و خارجی، بروز سه شنبه ۶ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۵ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، کارزار سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" را رسماً معرفی و افتتاح نمودند.

JPEG

این همایش طعام فرانسوی که بذات خود یگانه است، به هنر آشپزی کشور مان ارجیحت قایل شده، افتخار می بخشد، و در عین یوم، یعنی بروز چهارشنبه ۲۱ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مطابق به اول حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی، فهرستی ازغذاهای لذیذ تهیه شده "به طرز فرانسوی" را در ۱۵۲ کشور از ۵ قاره جهان، و گاهی نیز در محلات غیر منتظره، به مدعوین و علاقه مندان هنر آشپزی پیشکش خواهد کرد.

JPEG

در رویداد گرامیداشت از چهارمین دور برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسوی"، بیش از ۱۵۰ سفارتخانه جمهوری فرانسه مقیم خارج و ۳۳۰۰ رستورانت که ۱۳۰۰ باب آن در خود سرزمین فرانسه قرار داشته و به مشتریان خویش خوراکه های گوناگون عرضه می دارند، سهیم خواهند گردید. امسال برای اولین بار، سکوی افتخار به یک منطقه خاصی تفویض خواهد گردید : اکیتِن جدید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/lancement-de-la-4e-edition-de-gout-de-good-france-la-gastronomie-francaise-a-l

تاریخ نشر 07/03/2018

قسمت بالایی صفحه