هندوستان – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با خانم سوشما سواراج، همتای هندی اش (پاریس، ۱۸ جون ۲۰۱۸ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۱۸ جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۸ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از خانم سوشما سواراج، وزیر امور خارجه جمهوری هندوستان استقبال و پذیرایی بعمل آورد. سه ماه بعد از بازدید رسمی رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری هندوستان از تاریخ ۹ الی ۱۲ مارچ (از ۱۸ تا ۲۱ حوت) گذشته، مشافهه کاری میان وزرأی امور خارجه دو کشور دوست، آنهم بیست سال بعد ازعقد پیمان مشارکت راهبردی میان جمهوری های فرانسه و هندوستان، به مقصد پیشرفت در تطبیق سمت و سو دهی های مشخص و تعیین شده حین بازدید دولتی مذکور انجام یافت.

JPEG

این مذاکرات مقامات عالیرتبه فرانسوی و هندی، بخصوص در تعمیل دیدگاه مشترکی که در ماه مارچ ۲۰۱۸ میلادی (حوت ۱۳۹۶ / حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) درمورد همکاری در بحر هند، و همچنان دربارهء ایجاد یک ماحول و فضای "هندوپاسیفیک" که مراعات کننده اساسات حقوق بین المللی به سود همه منطقه باشد، تمرکز داشت.

بدین مناسبت، آقای ژان – ایوو لودریان و خانم سوشما سواراج سوالات عمده بین المللی، منجمله توافقنامهء ویِن درمورد انرژی هسته ای ایران و تعاملات مبارزه علیه دهشت افگنی را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند. ذوات فوق الذکر، خاصتاً موضوع تطبیق عملی اتحاد آفتابی بین المللی، در زمره، نشست عالی بنیان گذاری که از جانب رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم جمهوری هندوستان بتاریخ ۱۱ مارچ (۲۰ حوت) گذشته مشترکاً ریاست گردید، و همچنان تدوین یک معاهدهء جهانی در قبال محیط زیست را مورد مداقه و بررسی قرار دادند.

JPEG

اولویت ما درعرصهء اقتصادی عطف به تزاید تبالات تجاری مان (۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی / ۱۳۹۶ هجری شمسی) و تقویهء حضور اقتصادی فرانسه در سرزمین هندوستان، علی الخصوص در بخش انکشاف شهری پایدار و همچنان انرژی، مبذول می دارد. توسعهء مراودات بشری (محصلین، سیاحین، محققین) و همکاری ها درعرصهء فرهنگی (خاصتاً در بخش های کتب و سینما) نیز یک بابی از اولویت های دوجانبه مان را تشکیل می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/inde-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-paris-18-06-18

تاریخ نشر 20/06/2018

قسمت بالایی صفحه