هندوستان – سفر آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه (۱۴ – ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۳ – ۲۴ قوس ۱۳۹۷)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروزهای جمعه ۱۴ و شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۳ و ۲۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) عازم کشور هندوستان گردید. این دیدار مقام عالیرتبه حکومت، درحالیکه امسال کشورهای دوست فرانسه و هندوستان از بیستمین سالروز عقد مشارکت راهبردی شان تجلیل بعمل می آورند، به دنبال بازدید رسمی مورخ ماه مارچ (حوت/حمل) گذشته رئیس جمهوری فرانسه صورت می پذیرد.

JPEG

وزیر امور خارجه فرانسه در شهر دهلی جدید بحضور آقای ناریندرا مودی، صدراعظم هندوستان پذیرفته شد، و با خانم سوشما سواراج، همتایی هندی اش ملاقات و گفتگو نمود. این مشافهه ها درحالیکه جمهوری فرانسه در شرف عهده دار شدن مقام ریاست "جی.۷" – (گروه هفت کشور صنعتی جهان) است، فُرصتی بود برای تأیید مجدد تعهد هر دو کشورمان در راستای چندجانبه گرایی نیرومند و موثر، وعلاقه مندی و وابستگی مان به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد، وهمچنان درچهارچوب نقشهء راه منوط به "جی.۲۰" – (گروه بیست کشور صنعتی جهان)، آوردن اصلاحات لازمه در سازمان جهانی تجارت.

آقای ژان – ایوو لودریان، اهمیت مشارکت راهبردی فرانسه – هندوستان را در مقابل تهدیدات جهانی، بحران های بین المللی و منطقوی خاطر نشان ساخت. موصوف بر آرزومندی مان در راستای تعمیق همکاری مان در امر مبارزه علیه تمویل مالی پدیدهء دهشت افگنی تأکید ورزید. نامبرده در برابر تعامل بی نظمی و نابسامانی اقلیمی موجود، از پویایی همکاری مان بسطح بین المللی جهت زمینه سازی به دریافت راه حل های بدیع، و بخصوص درچوکات اتحاد آفتابی بین المللی که نخستین مجمع عمومی اش را در ماه اکتوبر(ماه های میزان/عقرب) گذشته در پایتخت سرزمین هندوستان برگزار کرد، استقبال و ستایش نمود.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه کشور مروری بر پیگیری همکاری های دو جانبه ای که حین بازدید رسمی رئیس جمهوری فرانسه، علی الخصوص درعرصه های فضایی و انرژی و همچنان انکشاف شهری پایدار آغاز گردید، انجام داد. مشارالیه تحکیم مراودات و تبادلات بشری را منجمله در بخش های تحصیلات عالی و سیاحت تشویق و ترغیب نمود. آقای لودریان در شهر مومبای (بمبی اسبق) جهت ارتقای داد و ستد درعرصه های صنعت سمعی و بصری و سینما، در ملاقات های مسلکیان حرفه های تصاویر اشتراک ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/inde-deplacement-de-jean-yves-le-drian-14-15-12-18

تاریخ نشر 26/12/2018

قسمت بالایی صفحه