هندوستان – حمله بر زیارت کنندگان (۱۰ جولای ۲۰۱۷ / ۱۹ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه حملهء روز دوشنبه مورخ ۱۰ جولای (۱۹ سرطان) را بر چندین زائری که روانه معبد امرنات بودند و در اثر آن جان باختند، محکوم می کند.

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های قربانیان این واقعه تقدیم داشته و به مجروحین شفای عاجل استدعا می نماییم.

فرانسه در مقابل هراس افگنی، مردم و مقامات هندوستان را از همبستگی خویش اطمینان می دهد. رئیس جمهور فرانسه و ناریندرا مودی، صدراعظم هندوستان حین ملاقات شان در پاریس بتاریخ ۳ جون (۱۳ جوزا)، امر مبارزه با هراس افگنی را در اولویت مشارکت راهبردی مان قرار دادند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/inde-attaque-contre-des-pelerins-10-07-17

تاریخ نشر 12/07/2017

قسمت بالایی صفحه