همکاری نظامی : گفتگو با معاون ریاست اوپِراسیون اردوی ملی افغانستان [fr]

بتاریخ 25 نوامبر 2014 مطابق 4 قوس 1393، دگروال ژان – میشل مییهِ، اَتشه نظامی در کابل با برید جنرال نجیب الله علی زیی، معاون ریاست اوپِراسیون یا فرمانده سوق و اداره اردوی ملی افغانستان، گفتگو کرد.

این ملاقات برای اَتشه نظامی، در حالیکه چند هفته ای به ختم ماَموریت نظامی فرانسه در چهارچوب نیروهای ائتلاف باقی مانده، فُرصتی بود برای تاَیید ورزیدن بر تعهدات فرانسه در ساحهَ همکاری نظامی و یادآوری از توجه تامِ فرانسه به تحول شرایط امنیتی در افغانستان.

همچنان شرایط عملیاتی یا سوق و اداره و بَرداشت برید جنرال نجیب الله علی زیی از آن، که خود در بطن عملیات قرار دارد، مطمح بحث واقع شد. این دیدار زمینه را نیز مساعد ساخت تا ضروریات مشهود جانب افغانی در بخش همکاری مرور شود و در بابت از امداد کاملاً قناعت بخش نظامی فرانسه اطمینان حاصل گردد.

JPEG - 260.6 kb
Le colonel MILLET, attaché de défense, avec le général de division Najeebulah-Nizaï, chef des opérations de l’ANA

دگروال مییهِ، اَتشه نظامی با برید جنرال نجیب الله علی زیی، معاون ریاست اوپِراسیون اردوی ملی افغانستان

در چوکات پیمان دوستی فرانسه – افغانستان، فرانسه به همراهی اردوی ملی افغانستان بسوی خودکفایی، بذریعهَ ماَموریت های مشوره دهی، تبادلات و عملیاتِ تعلیمی و تربیوی، ادامه می دهد. در سال 2014، حدوداً بیست افسر افغان کورس آموزشی را در یک مکتب فرانسوی تعقیب نموده اند.

برای آگهی بیشتر، لطفاً به صفحهَ وزارت دفاع مرتبط به فعالیت های ما در افغانستان مراجعه نمایید

تاریخ نشر 04/12/2014

قسمت بالایی صفحه