"همزیستی" در افغانستان [fr]

بتاریخ 17 جون 2015 مطابق به 27 جوزا 1394، یک شب پذیرایی و یادآوری از کمپاین بین المللی "همزیستی" که در راستای تحمل پذیری و گفتمان میان ادیان تلاش می ورزد، در مقرء سفارت فرانسه برگزار شد.

بدین مناسبت از سفراء و وزرای مهمان، دعوت بعمل آمد تا یک اثری هنرمندء کانادایی افغانی الاصل خانم ناهید شاه عالمی و مبتکرء کمپاین بین المللی "همزیستی" را امضاَ نمایند. پول جمع آوری شده بعد از حراجی اثر وی، متعاقباً به یک موَسسهء خیریه پرداخته خواهد شد.

تاریخ نشر 23/06/2015

قسمت بالایی صفحه