همایش کاریابی برای فرانسوی زبان ها [fr]

PNG

اعضای پروژه سیفا (حمایه از تدریس زبان فرانسوی در افغانستان) و دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل اولین همایش کاریابی برای فرانسوی زبان ها را بتاریخ 7 قوس 1392 مطابق 28 نومبر از ساعت 8:30 الی 1 بجه بعد از ظهر در انستیتوت فرانسه افغانستان برگزار می نماید. این همایش از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان و سفارت فرانسه حمایت میشود.

این همایش که یک پلت فورم میان پوهنتون و دنیای کار است بعداز درخواست های متعدد محصلینِ که درباره آینده اکادمیک و حرفه ای شان میخواهند آگاه باشند، سازماندهی شده است. این همایش همچنان در طرح پروژه های آینده محصلین که زبان فرانسوی را در پوهنتون کابل فرامیگیرند (محصلین دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل و همچنان محصلین پوهنحٔی های حقوق،‌فارمسی، زراعت و پوهنتون طبی کابل) نیز کمک مینماید.

به همین منظور، از محصلین دعوت بعمل آمده تا در مجموعه کنفرانس ها درباره چالش های مختلف و بویژه روند استخدام استادان در افغانستان اشتراک نمایند. در غرفه های موضوعی (معارف، صحت، زراعت، حقوق و زبان و ادبیات) اشخاص مسلکی با محصلین ملاقات و گفتگو خواهند نمود. برعلاوه در غرفه ی مختص به تحصیلات در خارج کشور برنامه های بورس دولت فرانسه، سویس و جاپان برای محصلین معرفی خواهند شد.

وعده ملاقات ضروری برای محصلین که نگران آینده شان هستند!

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه