هفتهء لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان (۱۸ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۸ حوت ۱۳۹۵ – ۶ حمل ۱۳۹۶)

جشنواره هفتهء لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه، دلباختگان وعاشقان کلمات را به تجلیل از غنامندی لسان ما دعوت می نماید.

PNG

تدویر بیست و دومین دور جشنواره هفتهء لسان فرانسوی در حوالی ۲۰ مارچ (۳۰ حوت) که مصادف به یوم بین المللی جوامع فرانسوی زبان می گردد، از تاریخ ۱۸ الی ۲۶ مارچ ۲۰۱۷ (از ۲۸ حوت ۱۳۹۵ تا ۶ حمل .۱۳۹۶) برگزار می شود.

JPEG

معرفی هفته

بیش از ۵۰۰ ۱ موعد در سراسر فرانسه و جهان

کارگاه های نگارش، املأ و انشأ، "سلَم"، برنامه های زنده، کانکورها و رقابت ها، قرائت، نمایشات، بازی ها و سرگرمی های لسانی و نمایشگاه ها برای تمام مردم، خانواده ها، جوانان و شایقین کلمات، زمینه آشنایی با ظرافت ها و باریکی های لسان فرانسوی را فراهم خواهد ساخت. از شهر مارسای گرفته تا شهرک سَنت – مَلو با عبور از مرکز نومِئا و یا هم شهرک مُلَن، در حدود بیش از صد شهر و قریه فرانسه و سرزمین های فرانسوی ماورای – بحر، علامهء "شهرها و قریه های شریک" را بخاطر سرمایه گذاری هنگفت این مناطق در عملیه متذکره، دریافت نمودند

برعلاوه، بیش از ۲۰۰ باب کتابفروشی در فرانسه و در خارج، به تصاعد ابتکارات و پیشنهادات بکر می پردازند : افتخار و ارجیحت بخشیدن به آثاری مربوط به کلمات و اصطلاحات لسان فرانسوی، ملاقات ها و دید و وادیدها با مولفین وغیره. بالاخره، چندین رویداد برای عام مردم و اهل معارف در داخل وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه واقع در سرک دو والوا، طی تمام روز تظاهرات دایر خواهد گردید. و این فُرصتی است برای تماس با لسان فرانسوی و سپردن رشته کلام به حد اکثر مردم و علاقه‌مندان زبان و ادب .

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2017-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie-18-26-03-17

تاریخ نشر 20/03/2017

قسمت بالایی صفحه