"هفتهء جهانی آب" (۲۷ اگست – اول سپتامبر ۲۰۱۷ / ۵ – ۱۰ سنبله ۱۳۹۶)

هفته مسما به "هفتهء جهانی آب" از سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ هجری شمسی) بدینسو همه ساله در شهر ستُکهُلم از سوی "انستیتیوت بین المللی آب ستُکهُلم" (اس.ای. دبلیو.ای.) انسجام و تدویر می یابد.

JPEG

"هفتهء جهانی آب" فُرصت مناسبی است برای انجام بحث و تبادل نظریات درمورد معضلات جهانی آب و پاکسازی و نظافت، هم درمیان فعالان رسمی وهم درمیان فعالان سکتور خصوصی و دنیای پژوهش.

دور سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) به تعقیب وضع و تصویب اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی)، برمحور معضل آب های ملوث و استفاده شده می چرخد. اجلاس هفتهء جهانی آب، قبل از برگزاری "کوپ ۲۳ - COP23" در ماه نوامبر (عقرب/قوس) سال جاری در شهر بُن آلمان، نیز فُرصت می دهد تا ابتکاراتی تحت عنوان "آب و اقلیم" مرتبط به اجندآی عملکرد اقلیمی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

JPEG

آب در تأمین مصونیت غذایی، حفظ الصحه و رفع احتیاجات در بخش انرژی، نقش حیاتی و بسزأی دارد. عدم دسترسی به آب آشامیدنی و به نظافت و پاکیزدگی، نخستین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. امروز %۴۰ مردم جهان از قلت آب رنج می برند. بیش از %۸۰ آب های آلوده و استفاده شده بدون عمل تصفیه داخل محیط زیست می گردد. در اثر تعامل مشترک تغییرات اقلیمی، فزایندگی حوادث و آفات طبیعی و رُشد نفوس، منابع آبی تحت فشار روزافزون قرار گرفته و باعث وخیمترشدن موارد تنش های از قبل موجود می گردد.

تجارت بازار جهانی آب که به مبلغ ۳۸۰ میلیارد یورو تخمین می شود، دربرگیرنده امور آبرسانی، بهره برداری و تصفیه یا پاکسازی آب بوده و برعلاوه سالانه قوس صعودی رُشد %۱۰ را می پیماید. این امر یک بخش پردرآمد برای ۷۵۰ گروپ بزرگ، شرکت های متوسط و کوچک فرانسوی که در این عرصه مهارت ها و کاردانی های شناخته شده ای را در تمام قاره ها جهان توسعه داده و رهبران اکثربخش های بازار آب اند، توصیف می گردد. " شراکت فرانسوی برای آب" که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی) تأسیس گردید، یک سکوی فعالان فرانسوی سکتورهای عامه و خصوصی بوده، و جهت ارتقای کارشناسی مان، بگونه خاصی در شهر ستُکهُلم از خود نمایندگی خواهد داشت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/semaine-mondiale-de-l-eau-27-08-01-09-17

تاریخ نشر 14/09/2017

قسمت بالایی صفحه